Suomalaista palvelua

Matkakohteet > Yhdysvallat (USA) > New York, NY

New York, NY - Yhdysvallat (USA)

Halvimmat menopaluulennot

mistämihinlähtöpaluu haettuhintasuorahae
HelsinkiNew York, NYto 5.10.2017to 12.10.20172 pv sitten340,90 €557,54 €Hae
HelsinkiNew York, NYto 23.3.2017su 2.4.201713 pv sitten342,37 €644,47 €Hae
HelsinkiNew York, NYma 11.9.2017su 24.9.20173 pv sitten349,40 €658,54 €Hae
HelsinkiNew York, NYti 5.9.2017ti 19.9.201710 pv sitten350,50 €662,00 €Hae
mistä / mihinlähtö / paluu halvin / suora
HEL NYC 5.10.17 12.10.17340,90 € 557,54 €
haku: 2 pv sittenHae
HEL NYC 23.3.17 2.4.17342,37 € 644,47 €
haku: 13 pv sittenHae
HEL NYC 11.9.17 24.9.17349,40 € 658,54 €
haku: 3 pv sittenHae
HEL NYC 5.9.17 19.9.17350,50 € 662,00 €
haku: 10 pv sittenHae
mistämihinlähtöpaluu haettuhintasuorahae
HelsinkiNew York, NYto 5.10.2017to 12.10.20172 pv sitten340,90 €557,54 €Hae
HelsinkiNew York, NYto 23.3.2017su 2.4.201713 pv sitten342,37 €644,47 €Hae
HelsinkiNew York, NYma 11.9.2017su 24.9.20173 pv sitten349,40 €658,54 €Hae
HelsinkiNew York, NYti 5.9.2017ti 19.9.201710 pv sitten350,50 €662,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYti 14.3.2017ti 16.5.201713 pv sitten370,72 €619,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYpe 21.4.2017pe 28.4.201712 pv sitten370,77 €686,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYto 30.3.2017su 2.4.20175 pv sitten371,00 €568,99 €Hae
HelsinkiNew York, NYma 6.3.2017ke 15.3.20175 pv sitten373,40 €557,99 €Hae
HelsinkiNew York, NYti 28.3.2017ti 4.4.201712 pv sitten375,00 €563,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYke 29.3.2017su 2.4.20178 pv sitten375,00 €582,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYke 19.4.2017ma 24.4.20178 pv sitten376,00 €577,46 €Hae
HelsinkiNew York, NYti 28.3.2017pe 7.4.201714 pv sitten377,45 €677,52 €Hae
HelsinkiNew York, NYto 1.6.2017su 25.6.20179 pv sitten381,00 €954,42 €Hae
HelsinkiNew York, NYpe 28.4.2017pe 12.5.20179 pv sitten381,35 €689,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYsu 30.4.2017su 7.5.201714 pv sitten381,60 €694,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYma 23.1.2017to 26.1.20177 pv sitten382,00 €962,39 €Hae
HelsinkiNew York, NYla 13.5.2017ke 17.5.201711 pv sitten382,99 €834,92 €Hae
HelsinkiNew York, NYti 13.6.2017pe 23.6.201712 pv sitten383,15 €955,01 €Hae
HelsinkiNew York, NYla 25.2.2017to 2.3.201713 pv sitten384,26 €583,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYma 27.2.2017su 5.3.201713 pv sitten384,26 €583,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYke 8.2.2017to 16.2.20179 pv sitten384,85 €570,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYto 2.3.2017ma 6.3.201714 pv sitten385,81 €574,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYpe 17.2.2017to 23.2.201714 pv sitten385,81 €650,13 €Hae
HelsinkiNew York, NYpe 24.2.2017to 2.3.20179 pv sitten386,85 €582,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYla 22.4.2017pe 28.4.201710 pv sitten386,85 €689,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYma 22.5.2017su 28.5.201713 pv sitten386,89 €679,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYsu 29.1.2017to 2.2.20177 pv sitten387,00 €977,39 €Hae
HelsinkiNew York, NYpe 24.2.2017ke 1.3.201713 pv sitten388,33 €583,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYke 7.6.2017ke 21.6.201714 pv sitten388,66 €791,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYma 5.6.2017ti 20.6.201714 pv sitten388,66 €889,13 €Hae
HelsinkiNew York, NYti 6.6.2017ti 20.6.201714 pv sitten388,66 €889,13 €Hae
HelsinkiNew York, NYke 7.6.2017ma 19.6.201714 pv sitten388,66 €889,13 €Hae
mistä / mihinlähtö / paluu halvin / suora
HEL NYC 5.10.17 12.10.17340,90 € 557,54 €
haku: 2 pv sittenHae
HEL NYC 23.3.17 2.4.17342,37 € 644,47 €
haku: 13 pv sittenHae
HEL NYC 11.9.17 24.9.17349,40 € 658,54 €
haku: 3 pv sittenHae
HEL NYC 5.9.17 19.9.17350,50 € 662,00 €
haku: 10 pv sittenHae
HEL NYC 14.3.17 16.5.17370,72 € 619,00 €
haku: 13 pv sittenHae
HEL NYC 21.4.17 28.4.17370,77 € 686,00 €
haku: 12 pv sittenHae
HEL NYC 30.3.17 2.4.17371,00 € 568,99 €
haku: 5 pv sittenHae
HEL NYC 6.3.17 15.3.17373,40 € 557,99 €
haku: 5 pv sittenHae
HEL NYC 28.3.17 4.4.17375,00 € 563,00 €
haku: 12 pv sittenHae
HEL NYC 29.3.17 2.4.17375,00 € 582,00 €
haku: 8 pv sittenHae
HEL NYC 19.4.17 24.4.17376,00 € 577,46 €
haku: 8 pv sittenHae
HEL NYC 28.3.17 7.4.17377,45 € 677,52 €
haku: 14 pv sittenHae
HEL NYC 1.6.17 25.6.17381,00 € 954,42 €
haku: 9 pv sittenHae
HEL NYC 28.4.17 12.5.17381,35 € 689,00 €
haku: 9 pv sittenHae
HEL NYC 30.4.17 7.5.17381,60 € 694,00 €
haku: 14 pv sittenHae
HEL NYC 23.1.17 26.1.17382,00 € 962,39 €
haku: 7 pv sittenHae
HEL NYC 13.5.17 17.5.17382,99 € 834,92 €
haku: 11 pv sittenHae
HEL NYC 13.6.17 23.6.17383,15 € 955,01 €
haku: 12 pv sittenHae
HEL NYC 25.2.17 2.3.17384,26 € 583,00 €
haku: 13 pv sittenHae
HEL NYC 27.2.17 5.3.17384,26 € 583,00 €
haku: 13 pv sittenHae
HEL NYC 8.2.17 16.2.17384,85 € 570,00 €
haku: 9 pv sittenHae
HEL NYC 2.3.17 6.3.17385,81 € 574,00 €
haku: 14 pv sittenHae
HEL NYC 17.2.17 23.2.17385,81 € 650,13 €
haku: 14 pv sittenHae
HEL NYC 24.2.17 2.3.17386,85 € 582,00 €
haku: 9 pv sittenHae
HEL NYC 22.4.17 28.4.17386,85 € 689,00 €
haku: 10 pv sittenHae
HEL NYC 22.5.17 28.5.17386,89 € 679,00 €
haku: 13 pv sittenHae
HEL NYC 29.1.17 2.2.17387,00 € 977,39 €
haku: 7 pv sittenHae
HEL NYC 24.2.17 1.3.17388,33 € 583,00 €
haku: 13 pv sittenHae
HEL NYC 7.6.17 21.6.17388,66 € 791,00 €
haku: 14 pv sittenHae
HEL NYC 5.6.17 20.6.17388,66 € 889,13 €
haku: 14 pv sittenHae
HEL NYC 6.6.17 20.6.17388,66 € 889,13 €
haku: 14 pv sittenHae
HEL NYC 7.6.17 19.6.17388,66 € 889,13 €
haku: 14 pv sittenHae
Yhdensuuntaiset lennot
mistämihinlähtö haettuhintasuorahae
HelsinkiNew York, NYti 24.1.20178 pv sitten155,38 €698,00 €Hae
HelsinkiNew York, NYma 24.4.20178 pv sitten166,50 €1831,38 €Hae
HelsinkiNew York, NYke 20.9.20176 pv sitten168,20 €1831,21 €Hae
HelsinkiNew York, NYla 23.9.20177 pv sitten178,20 €1831,34 €Hae
HelsinkiNew York, NYma 18.9.20177 pv sitten194,10 €1831,34 €Hae
HelsinkiNew York, NYke 21.6.20174 pv sitten228,60 €1831,08 €Hae
HelsinkiNew York, NYti 15.8.201713 pv sitten263,00 €1831,66 €Hae
HelsinkiNew York, NYla 2.12.20174 pv sitten276,36 €1831,08 €Hae
Yhdensuuntaiset lennot
mistä / mihinlähtö halvin / suora
HEL NYC 24.1.17155,38 € 698,00 €
haku: 8 pv sittenHae
HEL NYC 24.4.17166,50 € 1831,38 €
haku: 8 pv sittenHae
HEL NYC 20.9.17168,20 € 1831,21 €
haku: 6 pv sittenHae
HEL NYC 23.9.17178,20 € 1831,34 €
haku: 7 pv sittenHae
HEL NYC 18.9.17194,10 € 1831,34 €
haku: 7 pv sittenHae
HEL NYC 21.6.17228,60 € 1831,08 €
haku: 4 pv sittenHae
HEL NYC 15.8.17263,00 € 1831,66 €
haku: 13 pv sittenHae
HEL NYC 2.12.17276,36 € 1831,08 €
haku: 4 pv sittenHae
* Lentohinnat ovat viimeisen 2 viikon hakujen halvimpia tuloksia 1 aikuiselle ja voimassa hakuhetkellä. Hintaa klikkaamalla saat tämän hetken hinnan lennolle.
Näytä lisää lentoja >>
Näytä lisää lentoja >>
Tee haku

Lentojen hintavertailu

Lähtö
Paluu
Lähtö
Paluu

Vuokra-autojen hintavertailu

Vuokraan auton
Noutopaikka
Nouto
Palautus
Noutoaika :
Palautusaika :
Kuljettajan ikä

Hotellien hintavertailu

Kaupunki
Tulo
Lähtö
Huoneiden lukumäärä
Huonetyyppi, huone 1
Huonetyyppi, huone 2
Huonetyyppi, huone 3
Huonetyyppi, huone 4

Lento+hotellien hintavertailu

Mistä
Mihin
Lähtö
Paluu

Hotellin tiedot
Tulo
Lähtö
Huoneiden lukumäärä
Huonetyyppi, huone 1
Huonetyyppi, huone 2
Huonetyyppi, huone 3
Huonetyyppi, huone 4

Lennot New York, Yhdysvallat

New Yorkin, Manhattanin kartta
New Yorkin, USA:n valuutta
New Yorkin sää
New Yorkin nähtävyydet

New York Manhattan Merenrannan resorteista pikkuisiin vuoristokyliin, rauhallisista kanaalinvarren kaupungeista metropolin sykkeeseen - New York on maailma pienoiskoossa ja siellä on loputtomasti tekemistä ja näkemistä. New York tarjoaa kaiken mitä ikinä haluat ja juuri siksi se on lukemattomille ihmisille unelmien täyttymys.

Vuosien 1890-1913 aikana J.P. Morgan käytti melkein puolet omaisuudestaan taiteeseen. Suurin osa kokoelmasta on esillä Metropolitan Museum of Art:issa, jonka katolla on kaikenlisäksi veistospuutarha. Se omistetaan joka kesä yhden kuvanveistäjän töille. Perjantai- ja lauantai-iltaisin kattoterassin coctailbaarista voi ihastella katolta avautuvaa näkymää: Central Parkin puistoa ja niiden takana kohoavia kivitaloja sekä Midtownin pilvenpiirtäjiä. Modernin taiteen museo MoMa on maailman arvostetuin nykytaiteen keskus. Guggenheim puolestaan on nähtävyys jo pelkän ulkomuotonsa ansiosta. Fifth Avenuella sijaitsevan, reilun mailin mittaisen tienpätkän varrella on peräti kymmenen maailmanluokan museota.

Varsinkin uutena vuotena kannattaa suunnata Broadwayn ja 42nd Streetin risteykseen Times Squarelle, joka on tunnettu valtavista valomainoksista. Ruuhkaisen risteyksen tukkivat töihin harppovat paikalliset sekä pilvenpiirtäjiä ja valomainoksia kuvaavat turistit. Brooklyn on NYC:n väkirikkain piirikunta ja samalla yksi viidestä hallintoalueesta Bronxin, Manhattanin, Queensin ja Staten Islandin ohella. Brooklyniin vievä silta oli aikoinaan maailman pisin riippusilta.

Länsi-Manhattanin yllä kulki 1930-50 luvuilla ilmajunarata High Line, joka kuljetti rahtia sataman laivoihin. Kun liikennöinti lopetettiin, toisen ja kolmannen kerroksen korkeudella kulkevat raiteet jäivät odottamaan purkamista, kunnes kesällä 2009 vanhojen junaraiteiden päälle rakennettiin puistokatu. Kesällä 2011 valmistuu puiston uusi osa, joka jatkuu 30th Streetille asti.

Karista kaupungin tomut

New York Central Park Catskills on loistava kohde maaseudun rauhaa kaipaavalle. Alue sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä New York Citystä pohjoiseen ja on varsinainen ulkoilijan aarreaitta: voit retkeillä, vaeltaa, pyöräillä, golfata, vuokrata kajakin, laskea koskia ja ratsastaa - suuntaa siis Catskillsiin paetaksesi luonnon rauhaan. Henkeäsalpaavat maisemat sekä tuhansia hehtaareita suojeltua metsää on yhtälö josta nauttii täysin siemauksin ja tuntee olevansa maailman katolla!

Samalla voi Woodstockissa tutustua Tinker Streetin kauppojen ja gallerioiden tarjontaan. Paikallisiin tapahtumiin kuuluvat mm. Maverick konsertit sekä Woodstock Film Festival.

Katso mahtava video New Yorkista, kun sen ylle laskeutuu valkoinen huntu lumen muodossa!

Julkaisu käyttäjältä The New York Times.

Long Island on tunnettu kesäajan hauskuuksista. Gold Coastin ökyrikkaiden kiinteistöt, sympaattiset kalastajakylät ja maailman parhaimpiin lukeutuvat rannat luovat mahtavan miljöön. Ostoksia voi tehdä laidasta laitaan isoista designer outleteista rannan pikku putiikkeihin ja tienvarren kojuihin, jotka myyvät tuoreita paikallisia tuotteita. 118-mile-long islandilta löydät postikorttimaisemaa ja mainioita nähtävyyksiä aivan New York Cityn läheisyydestä.

New Yorkin, USA:n valuutta

USA:ssa on US Dollari käytössä - kurssi vaihtelee päivittäin. $1, $5, $10, $20 ja $50 seteleitä näkee paljon. $100 seteleitä ei ehkä oteta vastaan kaikkialla. Setelit ovat kaikki saman kokoisia ja värisiä joten turistit sekoittavat ne usein.

Yleisiä kolikoita ovat quarter (25 senttiä), dime (10 senttiä), nickel (5 senttiä) ja penny (1 sentti).

Luottokortilla voi maksaa kaikkialla. New Yorkissa ja yleisesti Amerikassa luottokortilla maksaminen on yleisempää kuin käteisellä maksaminen. Pankkikortilla voi yleensä nostaa rahaa automaatista, muttei maksaa ravintolassa tai kaupassa. Käteisen nostaminen pankkiautomaatista maksaa yleensä nostokohtaisesti 1,5-3 dollaria. Omasta pankista kannattaa tarkistaa ennen matkaa, että kortit varmasti toimivat ulkomailla. Joskus pankki- ja luottokortti pitää valtuuttaa erikseen, jotta sitä voi käyttää Euroopan ulkopuolella.

Voit vaihtaa rahaa jo ennen matkaa Suomessa, mutta se onnistuu myös paikan päällä New Yorkissa. On tietenkin hyvä pitää käteistä mukana. Kun olet saapunut New Yorkiin etsi pankkiautomaatti. Täten saat parhaan vaihtokurssin. Automaatista nostoon lisätään luultavasti nostokulut joten kannattaa nostaa suurempi määrä kerralla. Kannattaa tarkistaa omasta pankista mitä käteisen nostaminen ulkomailla maksaa. Muista ottaa luottokortti mukaan New Yorkiin. Se tekee maksamisesta paljon helpompaa. Voit maksaa sillä kaikkialla jopa taksissa ja Starbucksissa.

New Yorkin sää

Kesäaikaan New Yorkissa oleskeleva saa tottua kuumaan ja kosteaan säähän. Kesäkuun alussa lämpötila kohoaa 25 tai 30 lämpäasteen tietämille. Kuumimmat kesäpäivät saattavat olla jopa 38 asteen lämpöisiä, mikä tietää tukalaa oloa varsinkin ilmastoimattomassa hotellihuoneessa. Läheskään joka kesä ei saavuteta näin kuumia lämpötiloja, vaan korkein keskilämpötila pitemmältä ajalta keikkuu siinä 30 asteen tuntumassa. Kevät ja syksy ovat ilmaston kannalta opitmaalisimmat matkustusajankohdat New Yorkiin. Ei ole liian kuuma eikä kostea. Toukouussa New Yorkissa onkin paljon turisteja juuri osittain nimenomaisesta syystä. Talvet ovat leutoja Isossa Omenassa, vaikka ajoittain nykkiläisiä on säikäytetty perinpohjin kunnon lumimyrököillä, jotka laittavat kaupungin aina sekaisin hetkeksi. Talvet ovat leutoja.

New Yorkin nähtävyydet

1. Empire State Building
2. American Museum of Natural History (luonnontieteen museo)
3. Museum of Modern Art (modernin ja nykytaiteen museo)
4. Metropolitan Museum of Art
5. Guggenheim-museo
6. Vapaudenpatsas ja Ellis Island

New Yorkissa ensi kertaa vierailevalle on New York CityPASS ehdoton vaihtoehto. Aikuisten passi maksaa noin 90 e ja alle 18-vuotiaiden passi noin 65 e. Passilla pääsee sisään New Yorkin kuuteen huippunähtävyyteen. New York CityPASSilla säästät ainakin 50 e normaaliin hintaan verrattuna. New York CityPASSin käyttö on vaivatonta ja voimassa yhdeksän päivän ajan ensimmäisestä käyttöpäivästä.

Toinen erinomainen vaihtoehto on New York Pass. Se on loistava vaihtoehto jos haluaa nähdä ja kokea kaiken mitä New Yorkissa voi nähdä ja tehdä. New York Passin hinta on aina kiinteä ja summa riippuu ostaako yhden, kahden, kolmen, viiden tai seitsemän päivän passin. New York Pass oikeuttaa sisäänpääsyyn moniin museoihin ja huippu nähtävyyksiin, kiertoajeluihin, polkupyörän vuokraamiseen- lista on loputon. New York Passilla voi valita yhteensä yli 80:sta nähtävyydestä ja aktiviteetista.
Katso tarkemmat tiedot hintoineen tästä.

Katso Finnairin tekemä mainio video New Yorkin tunnelmasta.Vertaa lennot New Yorkiin

Kun haluat löytää halvat lennot New Yorkiin, aloita etsiminen lentojen hintavertailustamme. Sieltä löytyy aina halvimmat lennot haluamillesi päiville helposti. Yllä olevasta hintalaatikosta näet, mitä hintoja muut ovat löytäneet Poptravelin hintavertailusta. Helsingistä pääsee Finnairin suoralla koneella New Yorkiin, siihen koneeseen voi ostaa myös Finnairin partnereiden lippuja ja halvimmillaan niitä on nähty myytävän 400 e pintaan menopaluuhinnoilla. Norwegian myy myös erittäin edullista hintaa New Yorkiin Suomesta, yhdellä vaihdolla esim. Ruotsissa, jopa 350 euroan hintaan. Vertaa New Yorkin lentohinnat Poptravlin hintavertailussa, niin et maksa liikaa!

Lisätietoja New Yorkista:
- Wikitravel-sivuston matkaopassivu New Yorkista
- I love New York - virallinen turisti-info- ja tapahtumasivusto (englanniksi)
- Wikipedian artikkeli New Yorkista

New Yorkin kartta

Matkakohteet > Yhdysvallat (USA) > New York, NY